Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příčiny nemocí dle Luisy L.Hay ... D;E;F;G;H;CH;I

30. 8. 2012

 

Dásně, problémy

Nerozhodnost neschopnost dospět k rozhodnutí a zdůvodnit ho. Nemastný neslaný postoj k životu.

Jsem rozhodný člověk. Miluji a podporuji se láskou.

DECH

Představuje schopnost přijímat život.

Miluji život. Žít je bezpečné.

Děloha

Představuje domov tvořivosti,

Jsem doma ve svém těle,

Dememce
Viz: Aizheimerova choroba, Senilita

Odmítání jednat se světem takovým, jaký je. Beznaděj a hněv.

Jsem na dokonalém místě a jsem stále v bezpečí.

Depresí

Nepodložený hněv. Beznaděj.

Překonávám strach a omezení jiných lidí. Vytvářím svůj život

Dermatofytoza (Lisej kroužkový)

Nedostatečná odolnost vůči snahám druhých dostat se vám pod kůži. Neúcta k sobě samému, snižování vlastní hodnoty a čistoty.

Mám se rád a schvaluji své počínání. Žádná osoba, místo ani věc nemají nade mnou žádnou moc. Jsem svobodný.

Dermatomykóza

Zklamání, že nejsem přijímán, Neschopnost snadno postupovat vpřed.

Miluji se a souhlasím sám se sebou. Dávám si svolení postupovat vpřed. Je bezpečné jít dál.

Dětská obrna

Paralyzující žárlivost. Touha někoho zastavit.

Je dostatek pro každého. Laskavými myšlenkami vytvářím své dobro a svobodu.

Dětské nemoci

Víra v kalendáře, společenské koncepce a falešné zákony. Dětské chování u dospělých v blízkém okolí.

Toto dítě je božstvo chráněné a obklopované láskou. Žádáme duševní imunitu.

Diabetes mellitus (Hyperglykemle)

Touha po tom, co mohlo být. Velká potřeba ovládat. Hluboký smutek. Nic sladkého nezbylo.

Tento okamžik je naplněn radostí. Teď jsem se rozhodl prožívat sladkost dneška.

Difterický croup
Viz: Bronchitida

 

 

Dna

Potřeba dominovat. Netrpělivost, hněv.

Jsem v bezpečí a jistotě. Jsem usmířen sám se sebou i s ostatními.

Duševní nemoc
Viz: Choromyslnost

 

Dýchací problémy
Viz: Záchvaty dušení, Hyperventilace

Strach nebo odmítnutí zapojit se plně do života. Absence pocitu práva na vlastní místo v Životě nebo dokonce na život.

Je mým nezadatelným právem žít naplno a svobodně. Stojím za lásku. Rozhodl jsem se žít plným životem,

Dysmenorea (Bolestivá menstruace)
Viz. Ženské problémy, Menstruační problémy

Vztek na sebe, Nenávist k tělu nebo ženám.

Miluji své tělo. Miluji sebe. Miluji své cykly. Všechno je v pořádku,

Dyzenterie (Úplavice)

Strach a intenzivní hněv

Vytvářím ve své mysli klid a pokoj a moje tělo to odráží.

- Amebická dyzentérie

Víra, že vás někdo chce dostat.

Já jsem silou a autoritou ve světě. Zachovávám klid.

- Bacilární dyzentérie

Pocit útlaku a beznaděje.

Jsem plný života, energie a radosti ze života.

Edém
Viz: Zadržování tekutin. Otok

Upírání práva odeznít a vzdát se pocitům a lidem.

Ochotně se zbavuji minulosti Je pro mě bezpečné nechat ji odejít. Teď jsem svobodný.

EKCHYMÓZA
Viz: Podlitiny

 

 

Ekzém

Neuvěřitelný antagonizmus. Duševní výbuchy.

Obklopuje mě a sídlí ve mně harmonie a mír, láska a radost. Jsem v bezpečí a jistotě,

Emfyzém (Rozedma)

Strach z přijímání života. Popírání jeho hodnoty.

Je mým nezadatelným právem plně a svobodně prožívat život Miluji život. Miluji sebe.

Encefalomyelitida (Ložiskový zánět mozku a míchy)
Viz: Epstein-Barrův virus

 

 

Endometrióza

Nejistota, zklamání a frustrace. Nahrazování sebelásky cukrem. Vyčítání.

Jsem schopná a žádoucí. Je skvělé být ženou. Miluji se a jsem spokojená.

Enureza
Viz: Pomočování

 

 

Epilepsie

Pocit pronásledování. Odmítání života. Pocit velkého zápasu. Násilí na sobě.

Rozhodl jsem se pohlížet za život jako na věčný a radostný. Jsem věčný, radostný a pokojný.

Epstein-Barrův virus

Snaha překročit vlastní hranice. Strach z vlastní nedostatečnosti. Vyčerpávání veškeré vnitřní podpory. Stresový virus.

Uvolňuji se a poznávám svou vlastní hodnotu. Jsem dost dobrý. Život je snadný a radostný.

Exotropie (Rozbíhavé šilhání)
Viz: Oční problémy

 

 

Fistule (Píštěl)

Strach. Blokáda v procesu zbavování se něčeho.

Jsem v bezpečí. Plně důvěřuji průběhu života. Život je pro mě.

Flebitida

Hněv a frustrace. Obviňování druhých z omezování a nedostatku radosti v životě,

Radost mnou nyní volně protéká a žiji se životem v míru,

Frigidita

Strach. Popírání radosti. Víra, že sex je špatný. Necitliví partneři. Strach z otce.

Je pro mě bezpečné radovat se ze svého těla. Jsem ráda, že jsem žena.

Gangréna

Duševní morbidnost. Utápění radostí v jedovatých myšlenkách.

Rozhodl jsem se pro harmonické myšlenky a nechávám sebou volně protékat radost

Gastritida
Viz: Žaludeční problémy

Dlouhodobá nejistota. Pocit zlého osudu.

Mám se rád a schvaluji se. Jsem v bezpečí

Genitálie

Představují mužský a ženský princip.

Je bezpečné být tím, kým jsem.

- Problémy

Starosti, že nejsem dost dobrý.

Raduji se ze svého vlastního výrazu života. Jsem dokonalý, jaký jsem. Mám se rád a schvaluji se.

Globus hystericus
Viz: Překážka v hrdle

 

 

Gonotea (Kapavka)
Viz: Pohlavní choroby

Potřeba se trestat za to, že jsem špatný člověk.

Miluji své tělo. Miluji svou sexualitu. Miluji sebe.

Hematochézie
Viz: Anorektální krvácení

 

 

Hemoroidy
Viz: Konečník

Strach z konečných termínů. Zlost na minulost. Obava z toho, že něco nedokončím. Pocit zátěže.

Opouštím všechno, co odporuje lásce. Existuje čas i prostor pro všechno co chci dělat

Hemtitida (Žloutenka)
Viz: Jaterní problémy

Odpor ke změně. Strach, hněv, nenávist. Játra jsou sídlem hněvu a zuřivosti.

Moje mysl je čistá a svobodná. Opouštím minulost a vstupuji do nového. Všechno je v pořádku.

Herpetický zánět

Dráždivá slova zadržovaná rty. Pocit viny.

Ve svém milujícím světě mám jen radostné zkušenosti.

Hlrsutizmus (Nadměrné ochlupení)

Skrývaný hněv většinou maskovaný strachem. Touha obviňovat, Často neochota o sebe pečovat.

Jsem ve vztahu k sobě jako milující rodič. Obklopuje mě láska a souhlas. Nemusím se bát ukázat, jaký jsem.

Hlava, bolesti
Viz: Migrény

Přesvědčení o vlastní neschopnosti. Sebekritika. Strach.

Miluji se a schvaluji se. Divám se na sebe a na to, co dělám, očima lásky. Jsem v bezpečí.

Hluchota

Odmítání, tvrdohlavost izolace. Snaha neslyšet „Neotravujte mě."

Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem v jednotě se vším.

Hnisavá angína (Peritonzilární absces)
Viz: Bolest v krku. Angína.

Silné přesvědčení, že se nemůžete vyslovit nahlas a požádat o splnění svých potřeb.

Je mým nezadatelným právem splnit si své potřeby. O to, co potřebuji, nyní žádám s láskou a lehkostí.

Hodkinsonova nemoc

Sebeobviňování a hrozný strach, že vše nebude dost dobré. Horečná snaha osvědčit se, ale už nezbude sil na vlastní realizaci. V honbě za uznáním se rozplývá radost ze života.

Jsem se sebou dokonale spokojený. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Mám se rád a souhlasím sám se sebou. Projevuji a přijímám radost.

Holeň

Analýza ideálů. Holeně představují pravidla života.

Žiji podle svých nejvyšších pravidel s láskou a radostí.

Holohlavost

Strach. Napětí. Snaha mít vše pod kontrolou. Nedůvěra v průběh života.

Jsem sebejistý. Miluji se a osvědčuji se. Věřím v život.

Horečka

Hněv. Vzplanutí.

Jsem klidný, pokojný výraz míru a lásky

Houbovité onemocnění

Stagnace víry. Odmítání zbavit se minulosti a připuštění stavu, kdy minulost ovládá přítomnost.

Žiji v současné chvíli. Jsem veselý a svobodný.

Hrdlo

Cesta vyjádření. Kanál tvořivosti.

Otevírám své srdce a zpívám o radosti z lásky.

- Problémy
Viz: Bolest v krku

Neschopnost vyjádřit se nahlas. Skrývaný hněv. Strnulost a malá tvořivost. Odmítání změny.

Je v pořádku, když dělám hluk. Vyjadřuji se svobodně a radostně. Mluvím nahlas s lehkostí. Vyjadřuji svou tvořivost. Přijímám změny a jsem ochotný se změnit.

Huntingtonova nemoc

Zlost kvůli neschopnosti měnit druhé. Pocit beznaděje.

Zbavuji se veškeré kontroly ve prospěch vesmíru. Jsem usmířen sám se sebou a se svým životem.

Hyperaktivita

Strach. Pocit tlaku a horečného spěchy.

Jsem v bezpečí. Veškerý tlak je odstraněn. Jsem dostatečně dobrý.

Hyperglykemie
Viz: Diabetes

 

 

Hypermetropie
(Dalekozrakost)
Viz: Oční problémy

 

 

Hypertenze
Viz: Krevní problémy

 

 

Hypertyreóza
Viz: Štítná žláza

Hněv subjektu pramenící ze skutečnosti, že je opomíjen.

Jsem v centru života a schvaluji sebe a všechno, co vidím.

Hyperventilace
Viz: Záchvaty dušení. Dýchací problémy

Strach. Odmítání změny. Nedůvěra v průběh života.

Jsem v bezpečí všude ve vesmíru. Mám se rád a důvěřuji v průběh života.

Hypofýza

Představuje kontrolní centrum.

Moje mysl a tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.

Hypoglykémie

Zatíženost problémy života. Pochybování o smyslu všeho konání.

Rozhodl jsem se, že můj život teď bude jasný a radostný.

Hypothyreóza (snížená činnost štítné žlázy)
Viz: Štítná žláza

Vzdávání se. Pocit beznadějné strnulosti.

Vytvářím nový život s novými pravidly, která mi budou dokonalou oporou.

Hýždě

Představují sílu. Uvolníte hýždě, ztratíte sílu.

Používám svou sílu rozumně. Jsem silný. Jsem sebejistý. Všechno je v pořádku.

Chodidla

Představují naše chápání vlastní osoby, života a druhých.

Moje chápání je jasné a jsem ochoten měnit se s dobou. Jsem v bezpečí.

Chodidlové (plantární) bradavice

Hněv v samé podstatě vašeho vědomí brání porozumění. Trvající frustrace týkající se budoucnosti.

Pohybuji se vpřed s důvěrou a lehkostí. Důvěřuji procesu života a pluji spolu s ním.

Cholelitiáza
Viz: Žlučové kameny

 

 

Cholesterol (Ateroskleróza)

Ucpávání kanálů radosti. Strach z přijímání radosti,

Rozhodl jsem se milovat život. Moje kanály radosti jsou široce otevřené. Je bezpečné přijímat.

Choromyslmost (Duševní nemoc)

Útěk od rodiny. Únik, ústup. Násilné oddělování se od života.

Tato mysl zná svou pravou identitu a je tvůrčím bodem božské sebereflexe,

Chrápání

Tvrdohlavé lpění na starých vzorcích chování.

Propouštím ze své mysli všechno, co nepředstavuje lásku a radost. Odcházím z minulosti do nového, svěžího a vitálního světa.

Chronické nemoci

Odmítání změny. Strach z budoucnosti. Nedostatek pocitu bezpečí.

Jsem ochotný změnit se a růst Teď vytvářím bezpečnou, novou budoucnost.

Chřipka
Viz: Respirační onemocnění

Reakce na masovou negativitu a názory. Strach. Víra ve statistiky.

Nevěřím v názory skupin ani kalendář. Zbavil jsem se překrvení a chřipky

Chuť k jídlu

 

 

- Nadměrná

Strach. Potřeba ochrany. Přílišné rozebírání emocí.

Jsem v bezpečí. Je bezpečné vnímat. Moje pocity jsou normální a přijatelné.

- Ztráta
Viz: Anorexie

Strach. Přemrštěná péče o vlastní ochranu. Nedůvěra v život.

Miluji sebe a souhlasím se sebou. Mám jistotu. Život je bezpečný a radostný.

Ileitida (crohnova nemoc, lokální enteritida)

Strach. Znepokojení. Pocit, že nejsem dost dobrý.

Miluji se a schvaluji se. Dělám vše, jak nejlépe umím. Jsem báječný. Jsem klidný.

Impotence

Sexuální tlak, napětí, pocit víny. Společenské názory. Zášť vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.

Nyní dovoluji plné síle svého sexuálního principu působit s lehkosti a radosti

Infekce
Viz: Virová infekce

Podrážděnost hněv, naštvanost.

Rozhodl jsem se být klidný a harmonický.

Infekční mononuklóza
Viz: Mononukleóza

 

 

Inkontinence

Přemíra emocí. Dlouhodobé obtížné udržování emocí uvnitř.

Jsem ochotny cítit. Je pro mě bezpečné vyjádřit své emoce. Mám se rád.

Ischias

Projevy pokrytectví Strach z peněz a budoucnosti.

Přecházím ke svému největšímu dobru. Moje dobro je všude a já mám jistotu a jsem v bezpečí.

 
 


Věštírna a poradna u Páji NUMEROLOGIE - Ve vaší objednávce uveďte datum narození,Vaše jméno,příjmení a případně vaší přezdívku,VÝKLAD KARET , SHAMBALLA(léčení i zasvěcení) ,REIKI,LSVJ,SRT

TOPlist

Numerologie Pavel

Propagujte i svojí stránku

Planetcont

Online výklad karet
nechte si vyvěštit z pohodlí domova

inzerce

In-počasí

Optimalizace pro vyhledávače

Databáze Reiki mistrů a českých stránek o Reiki

U Džoudyho

Poradna a věštírna u Páji
REIKI,SHAMBALLA,LSVJ,SRT,Numerologie,Výklad karet,Tarotová numerologie,I-TING
relaxační a duchovní centrum Světlo Atlantidy
Zabýváme se různými obory ezoteriky a duchovního růstu. Pořádáme řízené meditace, očisty karmy, odblokování čaker, výklady karet a numerologické rozbory, pracujeme a zasvěcujeme do energií. Najdete zde channelingy a články k aktuálnímu dění.

Odkazy zdarma - chci se taky přidat!

Astrovíkend

 

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci. </