Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pavel Vondraš

9.3.1971

 

3

 

99

 

 

 

11

 

7

 

Čísla v mřížce

číslo 1

dvě jedničky dovede dobře vyjádřit svůj cit a pocit slovy,ale není dobré jí při hovoru přerušovat ,neboť pak buď vybuchne ,anebo se uzavře do sebe

 

číslo 2

chybí není dobré,když budou především lidé,ale i situace a věci,hodnoceny pouze ze svého prvního pohledu,ale je dobré si uvědomit,že vše má svůj líc i rub.Čím větší je líc,tím větší je rub

 

číslo 3

jedna trojka chápe čísla a abstraktní pojmy.Obvykle se to,co chce vykonat,nejdříve odehraje v její mysli.Má smysl pro oblékání a schopnost se učit

 

číslo 4

chybí v životě bude potřebné učit se trpělivosti a ve vypjatých situacích i toleranci vůči druhým.Je třeba se učit praktičnosti

 

číslo 5

chybí málo pohnutek k dotažení všeho do konce a proto je třeba vždy jednu činnost dokončit a teprve pak začít další.jinak vznikne vnitřní napětí.Někdy nedovede plně využít svého nadání ,i když k tomu bude mít příležitost

 

číslo 6

chybí k jednomu z rodičů má lepší citový vztah.Je dobré zavést systematičnost a různé pomůcky do své činnosti

 

číslo 7

jedna sedmička je velmi citlivá,Má dobrý tělesný projev.Dovede se vcítit do druhého.Má léčitelské schopnosti.Není příliš praktická.Má ráda společnost a kamarády.Vše chce pocítit na vlastní kůži.Těžce nese křivdy.Má smysl pro spravedlnost

 

číslo 8

chybí není dobré,když bude jednat podle prvního popudu,neboť zbrklost jí přivodí řadu chyb.Je citlivá na žerty namířené proti ní.Je dobré,když bude mít takové povolání,kde se jedná o různorodou činnost

 

číslo 9

dvě devítky Má vysokou úroveň mentální energie,kterou je potřebné co nejlépe odvést a to především fyzickou cestou jako je fyzická činnost nebo sport,ale i duševní cestou,jinak dojde k výbušnosti.Složitá povaha.Je idealistou a to především ve vztahu k partnerovi.Je výbušná a má vysoké vnitřní napětí.Nezná oddechu a má nepokojnou mysl.Má dobré analytické myšlení

 

 

izolovaná čísla

 

Izolované číslo 1

značné problémy s vyjadřováním svých citů slovy,což způsobuje řadu nedorozumnění.Výbuchy hněvu a pláče

 

Izolované číslo 3

problémy s představou abstraktních pojmů.Snaha dělat několik věcí najednou.Má strach a pochybností.Nedostatek sebedůvěry a zmatek v životě.

 

Izolované číslo 7

Očekává nerealistické city,což obvykle přivodí ředu zklamání.Vystupuje v opozici.Pozor na chaos

 

Izolované číslo 9

.Je narušena schopnost analyzovat své emoce.Těžce nese,když se zmýlí.Některá očekávání jsou nerealistická.Rozčertí se pro maličkosti.Nedovede se svěřit s tím , co jej trápí

 

Prázdné roviny

Rovina senzitivity (2 - 5 - 8)

Je chápavá,velkomyslná a je ochraňovatelská.Vkládá hluboký cit do práce.Je citlivá,vstřícná a eroticky založená.Tato osoba velmi hluboce prožívá své city.Je zranitelná,a to jak slovy tak i skutky.Jednou dovede odpustit,ale podruhé již ne.Někdy je odměřená,nedůtklivá až agresivní.Ve stavu vrcholného rozčílení může až fyzicky ublížit.Jakmile se do ní zaryje,vybuchne jako sopka a soptí.Pocit nejistoty vede k nedobré atmosféře

 

Rovina saturnu (4 - 5 - 6)

Může prožít velmi silné zážitky v oblasti mezilidských vztahů,finanční jistoty a případně zdraví.Mohou vzniknout probblémy jak se vyrovnat se slávou a mocí.Vživotě projde zkouškou trpělivosti a vytrvalosti.Získá ponaučení ze životních zkušeností a karmické zátěže.Může se projevit vliv rodičů nebo známých.Důležité je milovat a být milován

 

 

Den narození 9 UVÁŽLIVOST

možnosti,vlastnosti

Tato osoba má velkou citlivost a je spolehlivá.Pravdu řekne,až po důkladném promyšlení.Skrývá se v ní víc,než je vidětMá schopnost akceptovat se taková,jaká je.Chce být zachraňovatelem.Je přátelská a vážná.Hledá hlubší smysl života.Je ctižádostivá,tvůrčí a mocná.Je otevřená,upřímná,nezávislá.Dovede čelit velmi obtížným situacím.Tvrdě a usilovně pracuje.Je zodpovědná a má ráda pocty a slávu.Vynakládá hodně energie,aby získala obdiv a sympatie.Má organizační schopnosti.Stále je v pohybu a činnosti tak,aby dosáhla svého cíle.Spiritualní zaměření.Dovede odpustit.Sklon k poznávání a vzdělávání.Svým způsobem je perfekcionalista.Hledá partnera s obdobnými zájmy

 

 

čemu je třeba se učit

Je skromná až zakřiknutá.Nic neodkládá a vše řeší ihned,neboť věří,že rychlé a krajní řešení je nejlepší.Je vybíravá a někdy má sklon k výstřelkům.Vše bere příliš vážně a trápí se tím

 

slabiny

Je nesnesitelná a nedůtklivá.Má strach z maličkostí.Je obtížně ovlládnutelná.Je prchlivá a dá snadno vyprovokovat.Pozor na vnitřní neklid a drogy.Má sklony ke snobismu a kousavým poznámkám

Měsíc narození 3

schopnost komunikování s druhými.Pracuje ráda s lidmi a lidé mají rádi.Šíří kolem sebe dobrou náladu.Nenechává si líbit kritiku a ihned uplatní svůj ostrý jazyk

Rok narození 1971 / 9

smysl pro odpovědnost a je hluboce přemýšlivá.Dovede se angažovat pro duchovní cíle.Dovede hodně vykonat a přitom je skromná.Obvykle má největší starosti kvůli rodině a zaměstnání.Tato osoba je věrná,velkorysá a upřímná.Je přímočará a otevřená

 

 

Životní číslo 30 / 3

 

30 čistý bojovník marsovského typu

 

životní číslo 3

možnosti

Tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl.Je tvořivá,originální a má dobrou obrazotvornost.Nesnáší nudu.Ráda spolupracuje s druhými lidmi.Vyniká osobním kouzlem a vtipem.Je kritická k druhýma a proto je třeba se učit určité diplomacii.Pro aktivní činnost potřebuje pracovat bez zábran a s volností.Velmi ráda pracuje ve dvojici.Často se stává,že lépe pracuje pod vlivem stresu,který aktivuje její mentální energii.Obvykle má rychlý úspěch.Je třeba více ctižádostivosti a otevřít se.Je vynalézavá a nápaditá,při řešení problémů.Rychle se rozhoduje,avšak ne vždy správně

úskalí

pozor na neklid,roztěkanost,přílišnou výbušnost,vznětlivost,strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančního života.Pozor na neopatrnost

 

  Čísla a barvy

 

barva podle životního čísla 3

  žlutá – intelekt,tvořivost,dobré myšlení

pozitiva:jasné a čisté myšlení,silný intelekt,logické myšlení,duchovní touha,hovornost,praktičnost,tvořivost

slabiny:nečestnost,lhostejnost,lenivost,nepraktičnost,malý intelekt,nerozvážnost,přecitlivělost

 

barva podle dne narození 9

  bronzová,pastelové – ohleduplnost,něžnost,radost

pozitiva:starostlivost,něžnost,radost,roozhodnost,ohleduplnost

 

slabiny:uzavřenost,nedostatek,sebedůvěry,zranitelnost,nerozhodnost

 

barva podle výrazového čísla 5

modrá – mnohotvárnost,oddanost,samostatnost

pozitiva:idealismus,samostatnost,oddanost,předvídavost,vnímavost,moudrost,duchovnost

 

slabiny:pocity omezování a zadržování,nedospělost,emoční stres,neklid,nesoustředěnost

 

Zlomové roky

 

1 zlomový rok 1989 osobní roční vibrace 3

2 zlomový rok 2016 osobní roční vibrace 3

3 zlomový rok 2025 osobní roční vibrace 3

4 zlomový rok 2034 osobní roční vibrace 3

5 zlomový rok 2043 osobní roční vibrace 3

 

 

předpověď pro aktualní rok osobní roční vibrace 6

 

rodina,odpovědnost,povinnosti,svazky,domácí práce,domov,stěhování,nemovitosti,romantika,setkání,starost o zdraví,umění,finance navíc

 

Rok růstu 6 zamilovaní

prohloubení nebo ukončení vztahů soukromých i profesních,svatba

 

dvanáct domů 10

profesionální kariera,projekty,společenské postavení,ambice,popularita,vztah k matce,ukončení vztahu

 

ROČNÍ PŘEDPOVĚDI

 • - málo přiznivé;** - přiznivé;*** - velmi příznivé

  Roční vibrace

  Láska

  Práce

  Peníze

  Zdraví

  Cesty

  1

  *

  ***

  **

  ***

  *

  2

  ***

  *

  *

  **

  *

  3

  **

  **

  **

  **

  ***

  4

  *

  **

  *

  *

  *

  5

  **

  **

  **

  **

  ***

  6

  ***

  **

  **

  **

  *

  7

  **

  *

  *

  *

  ***

  8

  *

  **

  ***

  **

  *

  9

  *

  *

  *

  **

  ***

   

   

  Předpověď pro zlomové roky

   

  3 společenská aktivita,přátelské vztahy,setkání,záliby,bohémský život,sport,dovolená,cesty,umění,tvořivost,psaní,rozvíjení,profesionální úspěch

   

   

   

   

   

   

   

  ROZBOR JMÉNA

   

  P A V E L V O N D R A S

               7   1   4   5   3   4   6   5   4   9   1   1

  3

  6

  9

   

  55

   

  111

  444

  7

   

   

   

  Čísla v mřížce

  číslo 1

  extrémně převládá silná vůle,sebejistota

   

  číslo 2

  chybí problém při komunikaci s druhými,obtížnost při spolupráci

   

  číslo 4

  extrémně převládá malichernost,strohost,nedostatek fantazie

   

  číslo 5

  převládá záliba v cestování a změnách

   

  číslo 8

  chybí nestálost v materialních věcech,malý zájem o každodenní záležitosti,pozor na ztráty a vyrovnanost

   

  Intimní číslo 4 stabilita,ralizace v práci,cíle se realizují v době zralosti,vytrvalost,potřeba otevřít se druhému a dobře komunikovat

   

  Výrazové číslo 5 dynamický,jemný,okouzlující,má rád změny,zajímá se o vše,rád cestuje,přizpůsobivost a smysl pro navazování prospěšných kontaktů,impulzivní,nestálost a vrtkavost,nepříliš citový

   

  Realizační číslo 1 usiluje o vedoucí postavení,iniciativní,snaží se vyniknout

   

  Aktivní číslo 2 citlivý,družný,klidný,přizpůsobivý,umění vyjednávat

   

  Dědičné číslo 3 zručný,tvůrčí,vynalézavý,ochotný k ústupkům,bystrý

   

  Iniciály P.V. 11 předvídavost,panovačnost

   

  první samohlásky A rozkazovačnost,přímost,sebepotvrzení

                                O síla,taktnost a ohleduplnost v citovém projevu

   

   

   

   

   

 
 


Věštírna a poradna u Páji NUMEROLOGIE - Ve vaší objednávce uveďte datum narození,Vaše jméno,příjmení a případně vaší přezdívku,VÝKLAD KARET , SHAMBALLA(léčení i zasvěcení) ,REIKI,LSVJ,SRT

TOPlist

Numerologie Pavel

Propagujte i svojí stránku

Planetcont

Online výklad karet
nechte si vyvěštit z pohodlí domova

inzerce

In-počasí

Optimalizace pro vyhledávače

Databáze Reiki mistrů a českých stránek o Reiki

U Džoudyho

Poradna a věštírna u Páji
REIKI,SHAMBALLA,LSVJ,SRT,Numerologie,Výklad karet,Tarotová numerologie,I-TING
relaxační a duchovní centrum Světlo Atlantidy
Zabýváme se různými obory ezoteriky a duchovního růstu. Pořádáme řízené meditace, očisty karmy, odblokování čaker, výklady karet a numerologické rozbory, pracujeme a zasvěcujeme do energií. Najdete zde channelingy a články k aktuálnímu dění.

Odkazy zdarma - chci se taky přidat!

Astrovíkend

 

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci. </